"C" kategória

Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C")

A "C" kategóriába tartozó járművek csak "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C")

A "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még "C1" alkategóriás gépkocsi, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettség;
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik (kivéve, ha a "B" kategóriában és a "C" kategóriában együtt vizsgázik).
A tanfolyam tantárgyai ("C")

Alapismeretek   80 óra  
Közlekedési ismeretek  
Gépkocsivezetés elmélete  
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés  
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás

Járművezetési gyakorlat:  
Alapoktatás 6 óra  
Főoktatás 23 óra : (városi 15 óra),  (országúti 4 óra),  ( hegyvidéki 2 óra), (éjszakai 2 óra)  

Gyakorlat  (vezetés) összesen: 29 óra

A kötelezően előírt elmélet és gyakorlat össz. óra száma: 109 óra

Vizsgatárgyak ("C")

Elmélet : Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás számítógépes vizsga.  
Gyakorlat : Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei ("C")

Elméleti vizsgára   az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára   az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.
Kezdő vezetői engedély ("C")

"C" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

 Mennyibe kerül megszerezni ezt a kategóriát?

Árainkat itt láthatod...

Jelentkezés (CE)