"CE" kategória

ce

"C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

 

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("C+E")

A "C+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények csak a "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("C+E")

A "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E", a "C1+E", a "D1+E" és a "D+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes), valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

 

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("C+E")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettség;
 • "C" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik.

 

A tanfolyam tantárgyai ("C+E")

Alapismeretek 20 óra 
Közlekedési ismeretek 
Járműszerelvény vezetéselmélete 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 

Járművezetési gyakorlat:   
Alapoktatás 6 óra 
Főoktatás    8 óra: (városi 4 óra), (országúti 2 óra), (hegyvidéki 2 óra) 

Gyakorlat  (vezetés) összesen: 14 óra

A kötelezően előírt elmélet és gyakorlat össz. óra száma: 34 óra

 

Vizsgatárgyak ("C+E")

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga. 
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

 

A vizsgára bocsátás feltételei ("C+E")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.

 

Kezdő vezetői engedély ("C+E")

Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

 Mennyibe kerül megszerezni ezt a kategóriát?

 Árainkat itt láthatod...

Jelentkezés (C)